Brown, Cony nhỏ

70,000

?Lông và gòn trắng cao cấp không pha tạp chất?