Chó husky

190,000

Gói quà miễn phí.
Bảo hành đường chỉ vĩnh viễn.