Chú hề bông nhỏ

90,000

?Lông và gòn trắng cao cấp không pha tạp chất?