Brown,Cony 30cm

90,000

?Lông và gòn trắng cao cấp không pha tạp chất?
?Bảo hành đường chỉ may vĩnh viễn.